Moto Gjenerator

“Zhvillimi i njerezimit, ne te gjithe globin, shoqerohet hap pas hapi me nje nevoje ne rritje per energji e cila duhet te permbushe vazhdimisht kerkesat e reja teknike dhe ato te ambientit.”

Furnitor:


EUROCOL – Service me nje aktivitet afro 15 vjecar eshte sot ne gjendje te siguroje, ne ndihme te investimeve shqiptare, nje game te gjere e te shumellojshme moto-gjeneratoresh, stabilizatoresh tensioni dhe UPS ne perputhje me kerkesat tipike-specifike te vendit tone. Moto-gjeneratoret tane perbehen nga motorre me djegie te brendeshme, me benzine ose nafte, prodhime te markave nga me te njohurat ne nivel boteror.
Gama e fuqive te ofruara varion nga 2 deri ne 2700 kVA ne zgjidhje nga me te ndryshmet.

generator-page-block2
iso9001

Teknollogjia e perparuar e perdorur ne zinxhirin e proceseve te prodhimit shoqeruar me teknikat organizative sipas


“Quality Management Standard ISO 9001”


jane siguria qe keta moto-gjeneratore prodhojne energji me sukses ne te gjitha kushtet abmientale edhe ato me kritiket, pavaresisht nga fusha e aplikimit (media, bujqesi, industri, finance, etj.).

Trainimi i vazhdueshem i teknikeve te grupeve tona te mirembajtjes ofron mundesi per kujdes dhe rritje te eficenses dhe jetegjatesise se moto-gjeneratoreve kudo qe te ndodhen, brenda territorit shqiptar.

Albanian